Faaliyet

Bünyesinde bulundurduğu kaliteli teknik elemanlar ile teknik ve ticari alandaki  çalışmaların sinerjisi gereği, ilaç sanayiimize her türlü yenilikleri getirmekte, ayrıca ihtiyaç olabilecek teknik bilgi ,doküman ve maddelerin temini hususunda büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Bu hususu sağlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izin esasına göre deposunda bulundurduğu bazı ham madde ve yardımcı maddeleri yetkili kuruluşlara teslim edebilmektedir. İlaç sanayinin ihtiyacı olan aktif madde, yardımcı madde ve blister imalatında kullanılan ambalaj malzemesini, dünyaca tanınmış firmalardan mümessillik sıfatı ile temin etmektedir.
 
Yılbak Ticaret bundan başka faaliyetini genişleterek kozmetik ve deterjan sanayinde olduğu kadar gıda maddeleri sahasına da el atmış bulunmakta ve deposundan , uluslararası tanınmış firmaların mümessilliklerini yapmak suretile sağladığı belirli bazı maddelerle yerli imalatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 
Faaliyet konusu olarak yine mümessili bulunduğu firmalar vasıtası ile kablo, plastik boru, demir çelik, tel gibi mamullerin üretiminde kullanılan proses kontrol ve  kalite kontrol sistemleri ile bu kabil mamullerin imalatını yapacak makinelerin pazarlamasını da yapmaktadır.
 
Yukarda verilen bilgilere ilave olarak, Yılbak Ticaret'in camdan imal edilen her türlü eşyanın süs ve turistik maksatla buzlaştırılması konusunda da yerli sanayimize yardımcı olduğu hatırlanmalıdır.
 
Özet olarak,  bilhassa ilaç sanayii başta olmak üzere , kablo sanayiinde, tel endüstrisinde, boru endüstrisinde, demir çelik ve metal endüstrisinde, gıda katkı maddeleri sahasında, kozmetik sanayinde, cam eşyanın buzlaştırılmasında, tohum ve aşı sanayiinde  her türlü ihtiyaç ve hizmetin karşılanması Yılbak'ın hizmetleri arasındadır.